Äänekosken matkailua tutkitaan - toivomme yhteistyötä!

  Matilanvirtaa entisen lossin kohdalla. Kuva Outi Raatikainen.

 

 

Äänekosken matkailututkimus 

Äänekosken matkailun kehittämiseksi tarvitaan konkreettista tietoa ja palautetta. Siksi loppuvuoden aikana haastatellaan sekä matkailijoita että matkailun tuottajia ja muita toimijoita.

Toivomme myötämielisyyttä tutkimuksellemme! Äänekosken kaupunki, matkailuyrittäjät ja tapahtumanjärjestäjät tarvitsevat tietoa todellisesta tilanteesta kehittääkseen palveluitaan oikeaan suuntaan - meidän kaikkien eduksi. 

Tutkimuksen toteuttavat Äänekosken maaseutumatkailuhanke ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. Haastattelut toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia. 

Äänekosken matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 

Ääneseudun matkailun tulo- ja työllisyysraportti julkaistiin alkuvuonna 2017. Se on tehty vuoden 2015 tilastojen perusteella. Tuolloin biotuotetehtaan rakentajat eivät vaikuttaneet alueen matkailutuloon kuten 2016-2017.  

Äänekoskella suurin osa matkailutoimijoista on pieniä, lähinnä kylätoimintaa sekä maaseutu- ja luontoyrittäjiä. Tosin vilkkain matkailukohde Äänekoskella on Hirvaskankaan ABC! Myös Kartano Kievari ja SF Caravan Lintulahti ovat paikkakunnalla isoja matkailutoimijoita. 

Koska valtakunnallisissa tilastoissa Äänekoskesta tilastoidaan vain viiden yrityksen yöpymiset, matkailutoiminnasta ja -tulosta jää iso osa piiloon. Siksi tilastotutkimuksessa iso osa on arviota, joka perustuu esim. vastaavilla paikkakunnilla tehtyihin tarkempiin tutkimuksiin, rajahaastatteluihin jne.

Matkailijoiksi lasketaan paikkakunnan ulkopuolelta tulevat päiväkävijät, mökkimajoittujat, tuttavien luokse matkustavat ja työmatkalaiset. Matkailijoita laskettiin vuonna 2015 käyneen noin 244 000. 

Tilastojen valossa matkailu on Äänekoskella kohtuullisella tasolla. Raportin mukaan Äänekoski saa matkailijoilta noin 12 miljoonaa euroa matkailutuloa. Suurimmat matkailun hyötyjät ovat majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä vähittäiskauppa.

Matkailu työllistää Äänekoskella 85 henkilötyövuotta ja kerryttää Äänekoskelle tuloveroa noin 398 000 euroa. 

Konkreettista tietoa kaivataan vielä

Äänekosken matkailun kehittämiseksi tarvitaan tarkempaa, käytännönläheistä, tutkittua tietoa päätöksenteon, tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi.

Nyt alkava matkailututkimus kattaa kaikki matkailutoimijat, joita ovat mm. matkailuyrittäjät, tapahtumajärjestäjät, vapaa-ajan asuntojen vuokraajat sekä näiden asiakkaat, loma-asukkaat ja tapahtumakävijät.

Toukokuussa 2017 aloitetaan matkailijahaastatteluilla, joita tehdään pitkin kesää. Osa haastatteluista jätetään talvikauteen. 

Ensimmäisenä kohteena on Kongin Ameriikan päivä, josta toivotaan saatavan haastateltaviksi Äänekosken ulkopuolelta saapunutta yleisöä. 

 Kapeenkosken koskikelkkailua talvella kuva Mikko Lemmetti

Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä käytetään pohjoismaista tulo- ja menomenetelmää, joka on yleisimmin käytetty menetelmä Suomessa. Se noudattaa TEM:n suosituksia matkailutulon määrittämisestä.

Äänekosken matkailutuloselvitys laaditaan yritys- ja mökinomistajakyselyjen sekä matkailijahaastattelujen avulla. Lisäksi tietoja täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla.

Lisätietoja 

Ääneseudun Kehitys Oy toteuttaa matkailututkimuksen yhdessä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa. Tutkimus on osa Äänekosken maaseutumatkailuhanketta, joka on saanut Leader-rahoitusta.

Lisätietoja
• Outi Raatikainen, Ääneseudun Kehitys Oy, puh. 040 1951230, outi.raatikainen at aanekoski.fi
• Pauli Santala, FCG, puh. 050 556 5272, pauli.santala at fcg.fi

Kuvat 

  • Kesäkuva Matilanvirralta. Kuvaaja Outi Raatikainen. 
  • Talvikuva Kapeenkoskelta. Kuvaaja Mikko Lemmetti. 

Takaisin »