Äänekosken maaseutumatkailuhanke 

Äänekosken maaseutumatkailun kehittämishankkeessa täydennetään matkailun toimijoiden tietoja ja taitoja sekä tuetaan Äänekoskelta puuttuvan tarjonnan kehittämistä.

Hankkeessa lisätään maaseudun matkailutoimijoiden verkostoitumista, selvitetään maaseutumatkailun tilaa, kehitetään matkailutiedottamista ja tiedotetaan aktiivisesti Äänekosken maaseutumatkailusta.

 

Hanke on tarkoitettu kaikille matkailun toimijoille 

Tervetuloa mukaan nostamaan Äänekosken matkailumainetta!

Hanke on tarkoitettu Äänekosken maaseutualueiden yrityksille ja yhdistyksille, tapahtumien järjestäjille, virkamiehille ja päättäjille ja matkailuyrittäjyyttä harkitseville.

 

Hanke Facebookissa 

Käy tykkäämässä, seuraa päivityksiä ja kommentoi: www.facebook.com/visitaanekoski 

 

Materiaaleja 

 

Hankefaktaa

Leader Viisari ry:n rahoittaman hankkeen hallinnoi Ääneseudun Kehitys Oy. Hanke toimii koko Äänekosken alueella lukuun ottamatta Äänekosken kaupungin keskustaa, kts. kuva:

Hyväksytty toteutusaika: 1.2.2016 - 31.5.2018

Kokonaisbudjetti:199 994 euroa, josta

  • EU:n ja Suomen valtion tukea 143 996 euroa
  • Äänekosken kaupungin rahoitusta 35 999 euroa ja
  • yksityistä rahoitusta 10 % eli 19 999 euroa.

Yksityinen rahoitus kerätään mm. hankkeessa järjestettyjen tapahtumien, koulutusten, opintomatkojen yms. osallistumismaksuina. 

 

Lisätietoja 

Projektipäällikkö Outi Raatikainen
Puh. 040 1951230
outi raatikainen at aanekoski.fi

Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski (kaupungintalo)