ALUE- JA ELINKEINOKEHITTÄMINEN

Aluekehittäminen varmistaa Ääneseudun kilpailukykyä ja hyvinvointia. Se perustuu suunnitelmiin, ohjelmiin ja toimenpiteisiin, joilla pyritään parantamaan julkisten yhteisöiden, yritysten ja asukkaiden elinoloja ja vahvistetaan koko maakunnan elinvoimaisuutta. Tavoitteena on osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuva taloudellinen kasvu, elinkeinotoiminnan kehitys ja paras mahdollinen työllisyys sekä myönteinen alueellinen kehitys.

Ääneseutu on sisäiseltä rakenteeltaan toimiva ja monipuolinen yhteisö, jolla on Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kasvukäytävä kaupunkiseudun osana selkeä vastuu maakunnan elinvoimaisuuden kehittäjänä.

Laajapohjaisella yritysten, kehittämis- ja rahoittaja-organisaatioiden yhteistyöllä edistetään nykyisiä elinkeinotoimintoja ja kehitetään uusia elinkeinotoimintoja sekä luodaan perustaa uusille, alueelle luontaisille teknologian sovellutuksille ja niiden myötä syntyville kestäville liiketoiminnoille ja työllisyydelle.

Aluekehittämiseen käytetään maakunnallisia, kansallisia ja Euroopan unionin resursseja. Niiden suuntaamisesta sovitaan EU:n rakennerahasto-ohjelmissa, maaseutu- ja saaristo-ohjelmissa, koheesio- ja kilpailukykyohjelmissa, osaamiskeskusohjelmissa sekä valtion tulo- ja menoarviossa. Kehittämistoimet perustuvat maakunnan tahtoon eli yhdessä luotuihin strategioihin sekä valtioneuvoston päätöksiin valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista.
Aluekehittämistyötä tehdään yhdessä valtion alueviranomaisten, Keski-Suomen Liiton, kuntien, muiden kehittämisyhtiöiden, koulutusorganisaatioiden, yritysten ja kolmannen sektorin järjestötoimijoiden kanssa.

Alue- ja elinkeinokehittämissuunnitelmat ja -toimet on kirjattu Ääneseudun Kehitys Oy:n strategiaan, Äänekosken kaupungin strategiaan ja Konneveden kunnan strategiaan.