ÄÄNESEUTU  • Ääneseudulla on hyvä sijainti ja hyvät kulkuyhteydet: Lentokentälle 20 km, valtatie E75 ja rautatie tarjoavat hyvät kulkuyhteydet.
  • Ääneseudulla on kilpailukykyinen kustannustaso niin asumisen kuin yrittämisenkin kannalta.
  • Ääneseudulla on viihtyisä asuin- ja yritysympäristö. Luonto ja vesistö ovat kaikkien ulottuvilla.
  • Ääneseudulla on monipuolinen toimitila- ja yritystonttitarjonta

Äänekoski on elinvoimainen monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä asumisen keskus. 

  • Äänekoski toimii Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski kasvukäytävä -kaupunkiseudun pohjoisena palvelukeskittymänä.
  • Äänekoskella on aidosti kansainvälinen ja monipuolinen korkean teknologian yrityskanta sekä monipuolinen pk-yrityskanta.
  • Alueen elinvoimaisuutta tukee moderni ja tehokas sekä koko pohjoista Keski-Suomea palveleva yksityinen ja julkinen palvelujärjestelmä.
    Äänekoski on tunnettu ja asuinalueena haluttu vahva peruskunta.

Konnevesi on tunnettu metsätalouden, viihtyisän maaseutuasumisen ja kehittyvän luontomatkailun kunta.